IP2WHOIS là một công cụ miễn phí để cho phép bạn kiểm tra thông tin WHOIS cho một tên miền cụ thể, chẳng hạn như thông tin liên hệ của chủ sở hữu được gán, thông tin đăng ký, thông tin đăng ký, vị trí và nhiều hơn nữa.

Trình kiểm tra tên miền WHOIS

Thông tin tên miền WHOIS

WHOIS API https://api.ip2whois.com/v1?key=free&domain=blogexcel.net    Learn More
Tên miền blogexcel.net
ID miền Registrar WHOIS Server: whois.rumahweb.com
Trạng thái ok http://www.icann.org/epp#ok
Ngày thành lập 2016-07-31T09:41:01+07:00
ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Thời đại tên miền
Máy chủ Whois whois.rumahweb.com
Địa chỉ IP 198.252.101.229
Nhà đăng ký
IANA ID 1675
Name CV. Rumahweb Indonesia
URL https://www.rumahweb.com
Người đăng ký
Tên Domain Data Guard
Cơ quan Domain Data Guard
Địa chỉ đường PO Box 404 Yogyakarta - Visit domaindataguard.com to contact the domain registrant/owner
Thành phố Yogyakarta
Khu vực Yogyakarta
Mã Bưu Chính 55000
Quốc gia ID
Điện thoại +62.82242220053
Số fax Registrant Fax Ext:
E-mail noreply@domaindataguard.com
quản trị viên
Tên Domain Data Guard
Cơ quan Domain Data Guard
Địa chỉ đường PO Box 404 Yogyakarta - Visit domaindataguard.com to contact the domain registrant/owner
Thành phố Yogyakarta
Khu vực Yogyakarta
Mã Bưu Chính 55000
Quốc gia ID
Điện thoại +62.82242220053
Số fax Admin Fax Ext:
E-mail noreply@domaindataguard.com
Công nghệ cao
Tên Domain Data Guard
Cơ quan Domain Data Guard
Địa chỉ đường PO Box 404 Yogyakarta - Visit domaindataguard.com to contact the domain registrant/owner
Thành phố Yogyakarta
Khu vực Yogyakarta
Mã Bưu Chính 55000
Quốc gia ID
Điện thoại +62.82242220053
Số fax Tech Fax Ext:
E-mail noreply@domaindataguard.com
Thanh toán
Tên Domain Data Guard
Cơ quan Domain Data Guard
Địa chỉ đường PO Box 404 Yogyakarta - Visit domaindataguard.com to contact the domain registrant/owner
Thành phố Yogyakarta
Khu vực Yogyakarta
Mã Bưu Chính 55000
Quốc gia ID
Điện thoại +62.82242220053
Số fax Billing Fax Ext:
E-mail noreply@domaindataguard.com

Tra cứu tên miền gần đây

Phần này chứa 10 tên miền mới nhất được khách hàng của chúng tôi truy vấn.

mapsco.com
semaphoreci.com
rokhdad.news
hdl.com
dodys.ro
steamfiles.com
icreate2019.org
onestopwireless.us
safarestan.com
orkun.com
IP2Location