IP2WHOIS là một công cụ miễn phí để cho phép bạn kiểm tra thông tin WHOIS cho một tên miền cụ thể, chẳng hạn như thông tin liên hệ của chủ sở hữu được gán, thông tin đăng ký, thông tin đăng ký, vị trí và nhiều hơn nữa.

Trình kiểm tra tên miền WHOIS

Thông tin tên miền WHOIS

WHOIS API https://api.ip2whois.com/v1?key=free&domain=callisto.network    Learn More
Tên miền callisto.network
ID miền a35de0b90ff642339aa8646430a86b40-DONUTS
Trạng thái clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Ngày thành lập 2017-10-18T20:08:46Z
ngày cập nhật 2019-08-18T06:35:18Z
Ngày hết hạn 2020-10-18T20:08:46Z
Thời đại tên miền
Máy chủ Whois whois.namecheap.com
Địa chỉ IP 104.18.37.46
104.18.36.46
Nhà đăng ký
IANA ID 1068
Name NameCheap, Inc.
URL https://www.namecheap.com/
Người đăng ký
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan WhoisGuard, Inc.
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực Panama
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia PA
Điện thoại REDACTED FOR PRIVACY
Số fax REDACTED FOR PRIVACY
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
quản trị viên
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan REDACTED FOR PRIVACY
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực REDACTED FOR PRIVACY
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia REDACTED FOR PRIVACY
Điện thoại REDACTED FOR PRIVACY
Số fax REDACTED FOR PRIVACY
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Công nghệ cao
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan REDACTED FOR PRIVACY
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực REDACTED FOR PRIVACY
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia REDACTED FOR PRIVACY
Điện thoại REDACTED FOR PRIVACY
Số fax REDACTED FOR PRIVACY
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Thanh toán
Tên
Cơ quan
Địa chỉ đường
Thành phố
Khu vực
Mã Bưu Chính
Quốc gia
Điện thoại
Số fax
E-mail

Tra cứu tên miền gần đây

Phần này chứa 10 tên miền mới nhất được khách hàng của chúng tôi truy vấn.

bonnerodonnell.com
hon-new.com
myollie.com
lonestarisp.com
multiprepaid.net
jagvillhabostad.nu
erusd.k12.ca.us
auction.co.kr
northlink.co.za
masterani.me
IP2Location