IP2WHOIS là một công cụ Tra cứu WHOIS (Tra cứu miền) miễn phí giúp người dùng kiểm tra thông tin WHOIS cho một miền cụ thể, chẳng hạn như thông tin liên hệ của chủ sở hữu được chỉ định miền, thông tin về tổ chức đăng ký tên miền, thông tin về người đăng ký, vị trí và hơn thế nữa.

Trình kiểm tra tên miền WHOIS

Thông tin tên miền WHOIS

WHOIS API https://api.ip2whois.com/v2?key={license_key}&domain=joecheng.co    Learn More
Tên miền joecheng.co
ID miền D180548878-CO
Trạng thái clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Ngày thành lập 2017-04-07T02:43:48Z
ngày cập nhật 2021-03-27T10:59:21Z
Ngày hết hạn 2022-04-06T23:59:59Z
Thời đại tên miền 1699 day(s)
Máy chủ Whois whois.opensrs.net
Địa chỉ IP 198.49.23.144
198.185.159.144
198.49.23.145
198.185.159.145
Nhà đăng ký
IANA ID 69
Name Tucows Domains Inc.
URL www.opensrs.com
Người đăng ký
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan Contact Privacy Inc. Customer 0147957532
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực ON
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia CA
Điện thoại
Số fax
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
quản trị viên
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan REDACTED FOR PRIVACY
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực REDACTED FOR PRIVACY
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia REDACTED FOR PRIVACY
Điện thoại
Số fax
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Công nghệ cao
Tên REDACTED FOR PRIVACY
Cơ quan REDACTED FOR PRIVACY
Địa chỉ đường REDACTED FOR PRIVACY
Thành phố REDACTED FOR PRIVACY
Khu vực REDACTED FOR PRIVACY
Mã Bưu Chính REDACTED FOR PRIVACY
Quốc gia REDACTED FOR PRIVACY
Điện thoại
Số fax
E-mail Please query the RDDS service of the Registrar of Record identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Thanh toán
Tên
Cơ quan
Địa chỉ đường
Thành phố
Khu vực
Mã Bưu Chính
Quốc gia
Điện thoại
Số fax
E-mail

Tra cứu tên miền gần đây

Phần này chứa 10 tên miền mới nhất được khách hàng của chúng tôi truy vấn.

conectan.net
pai-colo.com
vigi-securite.com
allthingskoze.com
goat.com
go-fargo.com
tadcoffinsaddles.com
mja.net.au
codeitbro.com
student.wts.edu

WHOIS là gì?

WHOIS là cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin bắt buộc về miền đã đăng ký, hay chính xác hơn là những người dùng đã đăng ký tài nguyên Internet. Tra cứu thông tin WHOIS là cách chúng tôi có thể tìm thấy nhiều loại thông tin hơn về tên miền, khối địa chỉ IP và trạng thái khả dụng của miền. Điều này bao gồm thông tin liên hệ của người đăng ký, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tạo miền, ngày cập nhật, ngày hết hạn cũng như máy chủ định danh mà miền đang sử dụng và hơn thế nữa.

Bất cứ khi nào một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký một tên miền mới, nhà đăng ký bắt buộc phải công bố công khai thông tin đăng ký. Đây là một trong những quy định được yêu cầu bởi Công ty Cổ phần Internet về Tên và Số được Chỉ định (ICANN). ICANN duy trì cơ sở dữ liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên để đảm bảo chi tiết liên hệ của người đăng ký là hợp lệ và cập nhật nhằm giúp ngăn chặn gian lận và đánh cắp danh tính. Khi chúng tôi thực hiện tra cứu dữ liệu WHOIS, các công cụ tìm kiếm WHOIS sẽ tra cứu dữ liệu trên nhiều tổ chức đăng ký tên miền.

Lưu ý: Mặc dù thuật ngữ được viết hoa nhưng "WHOIS" không phải là từ viết tắt.

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS là gì?

Nó còn được gọi là quyền riêng tư của miền. Chúng tôi biết việc vi phạm dữ liệu có thể gây thiệt hại như thế nào trong thế kỷ này, do đó, các doanh nghiệp rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của miền. WHOIS bảo vệ quyền riêng tư là một dịch vụ để bảo vệ thông tin cá nhân của công ty đăng ký tên miền khỏi bị tìm kiếm trong hồ sơ WHOIS.

Theo bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS, một số cơ quan đăng ký miền cho phép chủ sở hữu miền ẩn một số chi tiết nhất định trong hồ sơ WHOIS công khai của họ. Thông tin liên hệ trong hồ sơ WHOIS có thể bị ẩn với phần còn lại của thế giới bằng cách sử dụng dịch vụ "đăng ký riêng tư" do một số tổ chức đăng ký tên miền cung cấp.
IP2WHOIS FREE API KEY
IP2Location IP Geolocation